rpms/xorg-x11-drv-nvidia-173xx/devel 00-avoid-glamor.conf, NONE, 1.1 xorg-x11-drv-nvidia-173xx.spec, 1.27, 1.28