[qtav/f24] (3 commits) ...Update to 1.12.0-1gitcbab79e Add BR qt5-qtsvg-devel